L.E.A.D STTB dengan programnya Little Step, memberikan bimbingan bagi para guru sekolah Minggu yang berperan sebagai pembina kerohanian anak.